Friday, October 23, 2009

KOMUNIKASI

MAKSUD KOMUNIKASI
-Komunikasi adalah satu proses perpindahan maklumat , perasaan, idea, dan fikiran seseorang individu kepada individu/sekumpulan individu yang lain.

JENIS KOMUNIKASI
1. LISAN - Berlaku secara langsung apabila terdapat dua orang berbual secara bersemuka.
2. BUKAN LISAN - Informasi yang digambarkan tanpa menggunakan perkataan.   

0 Comments:

Post a Comment